Väldigt lite är känt om noteringen av Nicoccino, vars aktier troligtvis ska listas på First North. Handeln ska sannolikt komma igång inom några få månader. Det lär i alla fall bli ett uppmärksammat företag, det är nämligen Jordanfonden som leder Nicoccino till en notering. Under kommande vecka är det dock redan dags för Ecoclime att notera sig.