Det ser allt troligare ut att GPX Medical ska notera sina aktier. Gasporox är den största ägaren och ser ut att vilja dela ut sina aktier. GPX Medical verkar vara något bra på spåret och vill ta in kapital, först för att få en godkänd säljbar produkt klar och sedan för internationell expansion. VD presenterade bolaget igår och det gav ett bra intryck.