Aktiemarknaden har gått från så kallad golvhandel under 80-talet, till enklare elektronisk handel under 90-talet och därefter till internetbaserad handel under 00-talet. Banker och institutioner använder idag datorer för att utföra handel helt automatiskt, så kallat algoritmhandel, och man uppskattar att 60 procent av all handel i USA utgörs av algoritmhandel.

För privatkunder har teknikutvecklingen inneburit ett maktskifte där kunden har stora möjligheter att själv öka sin avkastning genom att vara aktiv på marknaden. De stora bankerna och hedgefonderna har dock utvecklat ett tekniskt försprång som gör att de genom högre hastighet och datorkraft kan tjäna pengar på de mindre spararnas bekostnad. Detta och andra anpassningar börsen gjort för algoritmhandel har påverkat förutsättningarna för trading för privatpersoner på ett negativt sätt.


Det finns ett stort antal verktyg för börshandel – handelsplattformar som ger information i s.k. real tid och utför affärer, ”stop-loss” verktyg som utför strategier användaren eller någon annan utvecklat. Samtliga vänder sig till relativt sofistikerade användare, är förhållandevis dyra och kräver mycket tid. De flesta av dessa produkter säljs genom en kombination av direkta kanaler och partners, exempelvis erbjuder många banker sina aktiva kunder tillgång till olika handelsplattformar.