Guide till att investera pengar 

Lär dig att investera pengar på ett klokt och lönsamt sätt. Kunskap är grunden till att göra bra investeringar och undvika misstag.

AlltOmMarknaden.se - Lär dig allt om aktier och investeringar via utbildningsfilmer och dokumentärer om finansmarknaden. Både enklare och mer avancerade kurser.

Nyemissioner.se - Här kan du se vilka företag som just nu erbjuder investerare att köpa aktier genom att delta i deras nyemission. Du kan även se vilka företag som planerar att göra en börsnotering.

Ordlista - En användbar ordlista om aktier och investeringar. Lär dig förstå begreppen så att du kan tolka olika företags erbjudanden.