Förklaring av ägarlägenhet

Ägarlägenheter är en relativt ny bostadsform. Här är en guide till vad en ägarlägenhet är för något, hur den kan bildas och vad som gäller vid exempelvis uthyrning i andrahand.

En ägarlägenhet är en fastighet som är avgränsad både vertikalt och horisontellt, dessa fastigheter kallas även tredimensionella fastigheter. När du äger en lägenhet i ett ägarlägenhetshus ska du ha tillgång till marken som byggnaden står på och kunna använda byggnadens gemensamma utrymmen. Detta är något som skiljer ett förvärv av en ägarlägenhet och ett småhus åt, då du köper en hel fastighet och inte bara en bestämd lägenhet.

För att ett nybyggt flerfamiljshus ska bli ägarlägenheter måste huset innehålla minst tre bostäder. Ägarlägenheter kan bildas på några olika sätt,antigen genom att en helt ny fastighet byggs, en tillbyggnad byggs ovanpå en redan befintlig byggnad eller genom att före detta affärs- och kontorshus byggs om till bostäder. Om en ombildning av en äldre fastighet skall kunna ske får den inte ha använts som bostadsfastighet de senaste åtta åren. Bildandet av ägarlägenhetsfastigheter görs av lantmäterimyndigheten. För att ägarlägenheter ska kunna registreras måste fastigheten vara avsedd att rymma en bostadslägenhet, fastigheten ska tillförsäkras de rättigheter som behövs för att fastigheten ska kunna användas till det den är tänkt att användas som, ytan som fastigheten ska innefatta får inte ha använts som bostäder de senaste åtta åren och ägarlägenhetsfastigheten måste tillsammans om minst två fastigheter till ingå i ensammanhållande grupp.

Ägare av ägarlägenheter ges stort inflytande. Ägarlägenheten kan överlåtas och även hyras ut i andra hand utan att någon förening kan säga ifrån. Hyresvärden måste följa de regler som hyreslagen om förstahandsuthyrning av radhus innefattar. Vid hyressättning måste fastighetsägaren följa bruksvärdesprincipen, denna innebär att hyressättningen inte är fri utan att den ska vara ett skäligt belopp. Om en boende i en ägarlägenhetsfastighet stör grannarna kan denne inte åläggas med att flytta utan bara genom att vite föreligger att personen ska upphöra med störningarna.

Det finns många som är oroliga för att oprofessionella hyresvärdarna ska öka och att det då kommer att kunna uppstå så stora problem att hyresvärdarna kommer att vara tvungna att lämna sina lägenheter på grund av att de till exempel inte har råd att betala underhåll och reparationer på lägenheten.

Vid bildning av ägarlägenhetsfastigheter måste det finnas en samfällighetsförening. I denna förening behandlas frågor som handlar om fastighetens yttertak, fasader, hissar och andra gemensamma egendomar. Alla ägare till ägarlägenhetsfastigheten måste vara medlem i denna förening och samfälligheten ska förvaltas gemensamt av dessa ägare.

Det finns personer som tycker att det inte behövs fler boendeformer än de som redan finns pågrund av att det är svårt att hålla reda på alla och dess skillnader. Det finns de som argumenterar mot deras argument och påstår att om intresse finns för att investera i en bostad och lägga så mycket kapital i den så bör personen i fråga ta reda på vad som gäller för den boendeform som den funderar på att investera i. Denna information kan du enkelt få av till exempel fastighetsmäklare, banker eller andra låneinstitut.